Lag og foreninger

Bingoentreprenøren AS samarbeider i dag med til sammen flere enn 300 lokale lag og foreninger som har aktivitet i de områdene hvor våre 21 Teknobingo/Spillorama-haller er etablert. 

Hvilke foreninger kan få bidrag fra oss?

Vi har ofte forespørsler fra foreninger om å få et bidrag til driften. For å få en andel av bingomidlene, stilles det 2 krav:

  • Foreningen må være forhåndsgodkjent av Lotteritilsynet. 
  • Foreningen må inneha en gyldig bingotillatelse 

Som godkjent medhjelper står vi ansvarlig for spillet på foreningenes vegne. Vi koordinerer prosessen med å søke Lotteritilsynet om bingotillatelse, da tilsynet krever at alle søknader fra foreningene skal sendes samlet for hver enkelt spillehall, sammen med alle vedlegg om spilleplaner, åpningstider, etc.  Lotteritilsynet behandler ikke eventuelle søknader om bingotillatelse som en forening sender som direkte til lotteritilsynet. 

Vår frist som medhjelper til å sende inn alle søknadene om bingotillatelse for et nytt år til Lotteritilsynet er 15. oktober. Vi sender derfor ut ferdig utfylte søknadsskjemaer om bingotillatelse til «våre» foreninger, som foreningen signerer og returnerer til oss innen 25. september. 

Mer om godkjenning og tillatelse finner du her: https://lottstift.no/for-aktorer/slik-kan-du-fa-inntekter-fra-bingo/

Kan nye foreninger blir med?

Vi har venteliste for foreninger som ønsker plass på bingotillatelsen. Hvis vi får ledig plass på en ny bingotillatelse, vil det bli annonsert her og på den aktuelle hallens Facebook-side. Vi prioriterer foreninger som driver aktivitet for barn og unge.

Utbetaling til foreningene

Bingoentreprenøren AS avgir regnskap til Lotteritilsynet hvert kvartal. Regnskapene for første og andre halvår skal attesteres av offentlig godkjent revisor. Utbetaling til foreningene for 2023 skjer:

  • Innen 15/4 for første kvartal 2023
  • Innen 31/8 for andre kvartal 2023 (revisorattestert for første halvår)
  • Innen 15/10 for tredje kvartal 2023
  • Innen 15/2 2024 for siste kvartal 2023 (revisorattestert for siste halvår 2023)